Társaságunk a számviteli szolgáltatások teljes skáláját biztosítja ügyfelei részére. Vállaljuk egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok (Kkt, Bt, Kft) könyvvezetési feladatainak ellátását:

 • pénztárkönyv, naplófőkönyv vezetése, kettős könyvvitelt alkalmazó cégek könyvelése
 • vevő-, szállító-, pénztár-, bank- és egyéb bizonylatok kontírozása, feldolgozása
 • vevői, szállítói analitikák készítése
 • a költségvetéssel, önkormányzatokkal kapcsolatos adóbevallások (ÁFA, SZJA, stb.) elkészítése
 • befektetett és tárgyi eszközök nyilvántartása, analitikus kiértékelése
 • főkönyvi kivonat készítése
 • mérleg, eredmény kimutatás és kiegészítő melléklet kimunkálása
 • statisztikai jelentések összeállítása

A fent felsorolt szolgáltatások mellett vállaljuk a tagok- és az alkalmazottak munkaügyi, társadalombiztosítási és bérszámfejtési feladatainak ellátását:

 • havi, teljesítmény-, ill. darabbéres bérszámfejtés
 • dolgozók felvételével, leszámoltatásával kapcsolatos ügyek intézése
 • kötelező nyilvántartások vezetése
 • munkáltatót terhelő éves SZJA feladatok ellátása
 • társadalombiztosítással kapcsolatos ügyintézés, adatszolgáltatás

Megfelelő dokumentáció alapján számlázási, illetve pénzügyi feladatok ellátását is elvégezzük.

Speciális igényeknek megfelelően elvégezzük az ügyviteli munkákhoz kapcsolódó gépelést, levelezést, ügyintézést, valamint nagyobb információs anyagok és adatok cd-re mentését.

Partnereink számára biztosítjuk a hivatalos szerveknél való képviseletet (APEH, MEP, stb.)
Ügyfeleink munkáját, gazdasági döntéseit rendszeres konzultációkkal is támogatjuk. Ezekhez kívánság szerinti elemzéseket, üzleti jelentéseket, prognózisokat készítünk.

Ezenkívül vállalunk:

 • Cégalapítással, átalakulással, felszámolással kapcsolatos tanácsadást, bonyolítást
 • Számviteli politika, szabályzatrendszer készítését
 • Pályázatok, hitelek elkészítésében közreműködést
 • Rövid- és hosszútávú üzleti tervek készítését
 • hitelkérelmek összeállítását
 • megvalósíthatóság-elemzést, likviditásvizsgálatot

Társaságunk tevékenységét biztosítási háttérrel és kompletten lefedett számítástechnikai rendszerrel végzi. Munkánkért anyagi felelősséget vállalunk. Munkatársaink szakképzettsége és nagy gyakorlata garantálja a színvonalas munkát.